Koledar dogodkov Ribnica

Oglarski dnevi 2010: Vseslovensko srečanje oglarjev

Kdaj: v petek, 21. 5. 2010 ob 17h
Kje: Pri lovskem domu v Rakitnici pri Ribnici
Info: vodja projekta in koordinator oglarskih dnevov – Janez Levstek, 041-777-550

SREČANJE SLOVENSKIH OGLARJEV


Oglarji Grčaric in Rakitnice v sodelovanju s Klubom oglarjev Slovenije, Gozdarskim društvom Medved, Zavodom za gozdove Slovenije , Športnim društvom Lončar, LD Dolenja vas, Društvom likovnega ustvarjanja Ribnica ter ostalimi partnerskimi organizacijami vabijo na:


Vseslovensko srečanje oglarjev, ki bo

v petek 21. Maja 2010 ob 17:00 uri pri

lovskem domu v Rakitnici pri Ribnici na Dolenjskem.


TLA SO RAZMOČENA, ZATO SE PRIMERNO OBUJTE.
PROGRAM BO PESTER, ZA ZABAVO BODO NA KONCU POSKRBELI ŠE

SODRAŠKI TAMBURAŠI
.

SLAVNOSTNI GOVORNIK BO DR. NIKO TORELLI,
PREDSTAVLJENO PA BO TUDI 12 NOVIH OBLEK OGLARJEV.
ZELO ZANIMIVO, KAJTI S TEM RIBNIŠKA OGLARSKA ZGODBA POSTAJA CELOVITA.


Zgodovina oglarjenja je v slovenskih gozdovih še kako poznana, še povsod po gozdovih najdemo vidna kopišča. Oglarjenje je doživelo največji razmah v 19. stoletju, ko se je močno razvilo fužinarstvo. Leta 1826 je bilo na Jelovici kar 838 kopišč. Še leta 1930 je znašala letna proizvodnja oglja v Sloveniji 28-30 tisoč ton, predvsem za izvoz. Po drugi svetovni vojni je bilo močno razširjeno na Dolenjskem, kjer se je ohranilo vse do danes in ohranilo se je še drugod po Sloveniji. Vsako leto oglari še več kot 50 oglarjev, ki zložijo in skuhajo na leto po 1 do 2 kopi, pa nekateri celo več. Vsak kraj oglarjenja ima svojo zgodbo in svojega oglarja, kakor tudi svoje nosilce akcij in zato tudi svoj specifičen program. Klub oglarjev je že organiziral skupaj z lokalnimi društvi in zavodi vseslovensko likovno in foto delavnico ter v letu 2009 tudi vseslovenski prižig oglarskih kop, ko se je ob isti uri prižigalo kope kar na 19 krajih po Sloveniji. V letu 2010 se bodo slovenski oglarji srečali ob kopi v Rakitnici pri Ribnici 21 maja. Oglarji želijo povedati, kako je naša dežela lepa že na majhnem delčku in kako jo oglarstvo dela še bolj pestro, tako v naravni kot kulturni sferi. Oglarjenje se ponuja kot ena izmed možnih rešitev gospodarjenja v mlajših gozdovih, kjer je nega gozdov z redčenji najbolj potrebna. To pa je že količina, ki v dobršni meri rešuje problem redčenj v mlajših sestojih in trženje na tržišču manj kvalitetnih lesnih sortimentov. Drug zelo pozitiven vidik oglarjenja pa je še v ohranjanju kulturne krajine. Zaraščanje kmetijskih površin je vse večje. Z izrabo te lesne mase v oglje nedvomno pripomoremo zmanjšanju površin, ki so se zarastle. Oglarjenje kot turistična zanimivost, je nedvomno zgodba. Kraj je lahko prepoznaven po kopah, ki daje enkratnost v razpoznavnosti, kot deželo oglarjev. In ta posebnost, drugačnost, lahko pomeni dober atribut za vabilo obiskovalcem v ta prostor i. Zato vabimo vse vas, da ob tednu slovenskih gozdov ob koncu meseca maja obiščete Rakitnico, kjer se bo 21. maja 2010 slavnostno prižgala kopa in se bodo srečali slovenski oglarji ter napovedali kraj srečanja za leto 2011.

Komentiraj