Koledar dogodkov Ribnica

36. Ribniški semenj suhe robe in lončarstva ter 12. Rokodelski festival 2011

nedelja, 4. september 2011 s pričetkom ob 9:15h
ob 11h 2. SUHOROBARSKE IGRE 2011 med vasmi ribniške občine
ob 15h – Tekmovanje za naziv Kraljica suhe robe 2011
in še mnogo drugih stvari

Kdaj: nedelja, 4. september 2011 s pričetkom ob 9:15h
Kje: Ribnica
Info: Turistično društvo Ribnica, T: 01/8360-689

 

36. Ribniški semenj suhe robe in lončarstva ter
12. Rokodelski festival

nedelja, 4. september 2011 s pričetkom ob 9:15h
Ribnica

36. Ribniški semenj in 12. Rokodelski festival 2011

36. Ribniški semenj in 12. Rokodelski festival 2011

Celoten program RIBNIŠKIH DNEVOV 2011 (v pdf obliki, velikost 3,4Mb).

PROGRAM

36. Ribniški semenj suhe robe in lončarstva ter 12. Rokodelski festival 2011

36. Ribniški semenj suhe robe in lončarstva ter 12. Rokodelski festival 2011

O sejmu nekoč in danes

Sejem suhe robe in lončarstva ima v Ribniški dolini dolgo in bogato tradicijo. Prvi sejmi so se odvijali v 16. stoletju, ko so imeli ribniški tržani s cesarskim dovoljenjem tedenske sejme kot posebno trško svoboščino. Ti sejmi so bili posebno živahni ob ‘žegnanjih’. Trženje je vzpodbujal tudi ribniški graščak, ki je po urbarju iz leta 1573 pobiral le stojnino, ostalih dajatev domačinom ni bilo potrebno plačevali. V začetku 16. stoletja so si Ribničani postavili tudi lastno sejmišče, t.i. »kavmav« (Kaufmauer). To sejmišče, ki je stalo na prostoru današnje Miklove hiše, so Ribničani dolgo hranili v dobrem stanju.

Skozi stoletja so se sejmi selili v Sodražico, pa znova v Ribnico, od leta 1976 pa imamo v Ribnici spet vsakoletni sejem suhe robe in lončarstva.

Gre za tradicionalno kulturno – etnografsko prireditev, ki se je zadnje desetletje razvila v večdnevno dogajanje, imenovano Ribniški dnevi in iz leta v leto privablja vse več obiskovalcev tako iz tujine, kot domovine. Zadnja tri leta beležimo že preko 50.000 obiskovalcev, število stojnic pa je tudi že preseglo številko 500.

Turistično društvo Ribnica, ki je glavni organizator sejma deluje že več kot 100 let in je bilo tudi eno prvih pobudnikov za ustanovitev Turistične zveze Slovenije.

Predhodnik današnjih dogodkov v začetku septembra je bil v 60. letih Ribniški festival, ki ga je v 70. letih zamenjal semenj, Turistično društvo Ribnica pa zadnja leta s pomočjo Občine Ribnica in JSKD OI Ribnica poleg semanjega vrveža oživlja tudi kulturni utrip, saj so Grajski večeri, ki se odvijajo v ribniškem Gradu vsak petek v juliju in avgustu, uvod v Ribniške dneve, katerih vrhunec je semenj.

Vabljeni ta vikend v Ribnico in še posebej v nedeljo na semanji dan, kjer se bomo skupaj poveselili in zabavali ob bogatem kulturnem programu, v katerem sodelujejo ustvarjalci kulture in ostalega javnega življenja iz vse Slovenije.

TD Ribnica

Ribn’ška himna: S’m Ribn’čan Urban

Besedilo ribniške himne Urban iz Ribnice oz. S’m Ribn’čan Urban je prvi zapisal Cenetov gospod – Ribničan Janez Podboj, duhovnik in poljudni pisatelj (1848–1910). Zapisano besedilo je ena od različic ribniške himne.

S’m Ribn’čan Urban,
po cajl’m svajt’ znan;
j’st brihtne s’m glavé,
pa žlice imám nové.S’m rieku: kjer je veselica,
b’ se prodala kova žlica;
s’m s’mkaj se podal,
de bi jih kaj prodal.J’st hval’t se ne smajm,
le tülku vam povajm,
de take ruobe naj,
ne ljat? ne drgej.

De bom pa j’st Urban
P’r vas še bolj poznan,
le-tú vam zdaj povajm,
k’ naj znanu vs’m ljudajm.

J’st dajlam žlice vsake suorte,
kar si jih ranku zmis’lt muorte,
ribežne in škatl’ce
pa tüd kühav’nce.

J’st dajlam škafe in rešiéta,
rajte, briente, vs’ga šienta,
s’m mojst’r j’st od žlic,
čebru, k’blu, k’blic.

Poslüšájte vsi narpraj,
kar se vam zdaj povaj
od žličnega gradu,
k’ je tam p’r sklajdn’ku.

Koku je lajpa ta posuoda,
kjer se spravlja süha ruoba;
le-tú je tist’ grad,
k’ hran’ muj zaklad.Kok žalost’n ta svajt
je bil zarajs poprajd,
k’ naj tac’h blu ljudi.
de b’ žlice dajlali.S’ skorjami so žüpo jejl’,
sklajde na kolajna dejl’,
tu rajs naj bještru blu,
od ujst je kapalu.Prebrisani možje
od Sviétga Primože
se zmisl’jo narpraj,
kar se vam zdaj povaj:

Od šruoc’h ujst so miero vziéli,
so žlice dajlat’ začiéli,
so sturli ruobe tié
za cajle deželié.

Zdej so šl’ po svájt
pozimi in polájt,
pa ne samu možjé –
kar lajze inu grié.

Križem svajt so se podali,
süho ruobo ponüjali;
vsa majsta in vasi
so z žlicam’ obšli.

Vsak muore b’t učan
predájat ruobo sam;
če muodru govorí,
s’ že kaj prdobí.

Kislu mlajku s’ zgovarja,
v torbo krüha, v mošno dnarja.
Ku ruobo vso predá, na,
naj dnarja naj blaga.

Komentiraj