Črna kronika Slovenija

Redar nezakonito izrekal globe v Kočevju

Obvestilo redarstva
Obvestilo redarstva (Ilustrativna slika)

Kočevje – Okrajno sodišče v Kočevju je v primeru občana, ki mu je redar izdal globo za nepravilno parkiranje, razsodilo, da sta bili odločba o prekršku in globa izdani nezakonito.

Obvestilo redarstva

Obvestilo redarstva (Ilustrativna slika)

Občina namreč nima programa varnosti, ki je pogoj za izvajanje nalog občinskega redarstva. Glavni razlog, da je okrajno sodišče v Kočevju pritrdilo občanu, torej ni ta, da je občinski redar kaznoval narobe, ampak ta, da je bila občina površna pri sprejemu dokumentov. Zaradi njene nedoslednosti je občinski redar še vedno stvarno nepristojni prekrškovni organ, kar pomeni, da sta bila odločba o prekršku in plačilni nalog izdana nezakonito.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Sodišče je ugotovilo, da občina ni sprejela občinskega programa varnosti, kot ji nalaga 35. člen zakona o občinskem redarstvu, zato je odločbo o prekršku odpravilo. Občina bi morala program varnosti sprejeti v dveh letih po uveljavitvi omenjenega zakona, dokler tega ne stori, vse z zakonom določene naloge in pooblastila občinskega redarja opravlja policija.

Vir: dnevnik.si

Komentiraj