Arhiv februar 2013

Kamnolom v Kotu še buri duhove

Ribnica – Člani Civilne iniciative za zaprtje peskokopa Kot, Jurjevica in Breže so znova izpostavili večletne težave zaradi transporta gramoza...